Heinz Grill  -  Spiritueel leraar


Home
Nieuwe yogawil
Geestelijke scholingsweg Spiritueel leraar
Impulsen
Contact en brochure
Biografie

 
 
Welkom op deze webpagina omtrent Heinz Grill
leven - werk - impulsen - kerngedachten

Heinz Grill is spiritueel leraar en grondlegger van
'de yoga uit de reinheid van de ziel'
een concrete geestelijke scholingsweg die in overeenstemming
staat met de noden van de huidige tijd en cultuur.

"Bij mijn arbeid wordt er een bijzondere waarde gelegd op het feit,
dat spiritualiteit niet door belijdenissen of algemeen groepsgeoriënteerde
uitdrukkingsvormen leeft, maar in ieder afzonderlijk mens in de mate en het doel van de mogelijkheden geïndividualiseerd wordt. De gehele oriëntatie is niet een typisch esoterische, energetische of mystieke, maar een concrete, bewustzijnsvormende en vooral door objectiverende processen
bewustzijnsstabiliserende en op het individu betrokken, vrijheidsbevorderende arbeid. Ze wil de mens in een vrije ontwikkeling van de wil, in een verrijkende bevordering van innerlijke en diepere gewaarwordingen en in een dynamisch bewogen gedachtevormingskracht bevorderen."

~ Heinz Grill ~


 

Deze spirituele scholingsweg is geen eenzijdige weg die alleen maar interessant
is voor een beperkte of exclusieve groep van mensen die yoga beoefenen,
maar de weg en het gedachtengoed kan iedereen aanspreken die interesse heeft in
zelfontwikkeling en bewustzijnsvorming, alsook zoekt naar een praktische integratie
van spiritualiteit in het wereldse leven in de meest uiteenlopende facetten.
De ontwikkelingsweg omvat alle fundamentele gebieden en aspecten van het leven.

Heinz Grill geeft in zijn omvattende literatuur nieuwe culturele spirituele impulsen
op verschillende levensgebieden zoals o.a. geneeswijzen, opvoeding en zelfopvoeding,
relatie en communicatie, overwinning van angst en depressie, voeding, natuur,
architectuur, geestelijke individuatie en religie, etc. ...
Het gebied van de yoga en algemeen spirituele oefeningen werden door hem
vanuit zijn geestelijke zienswijze met nieuwe gedachten verruimd
en aan onze moderne westerse cultuur, noden en mogelijkheden aangepast.
Op die manier bieden ze nieuwe perspectieven voor de ontwikkeling
van de individualiteit en een synthese tussen geest en materie.

Met deze webpagina wil ik vanuit mijn zicht de persoon
van Heinz Grill, zijn leven en werk beschrijven. Zo zou deze pagina niet
opgevat mogen worden als een soort van officiële Heinz Grill webpagina,
maar veeleer als een persoonlijke benadering die
geheel en al ook vanuit een eigen motivatie is ontstaan,
met als doel de gedachten voor iedereen toegankelijk te maken.

De webpagina wordt ingedeeld in verschillende rubrieken en subrubrieken.
Hierbij een beknopt overzicht:

1. De yoga uit de reinheid van de ziel
- Wat wordt hiermee bedoeld?
- de yoga-oefeningen als bewustzijnsvormende en heilzame lichaamsoefeningen
- Artikel omtrent de yoga-oefeningen
- de zielsoefeningen als oefeningen ter ontwikkeling van concentratie en heldere aandacht
- de meditatie en de bovenzinnelijke vonk van het denken

2. De geestelijke ontwikkelingsweg
Praktische beschrijving van wat een geestelijke scholingsweg omvat,
wat is de bedoeling, hoe ziet ze eruit in de praktijk,
alsook de eventuele misvattingen.
Verwante geestelijke scholingswegen.
Artikel omtrent de geestelijke scholingsweg.

3. Spiritueel leraar
Wat kunnen we begrijpen onder het begrip spirituele- of geestelijke leraar.
Wanneer is dit begrip van toepassing. Andere spirituele leraars.

4. De inspiratieve boeken van Heinz Grill, kerngedachten en impulsen
Wat zijn inspiratieve geschriften en hoe kunnen we ze lezen.
Inspiratieve geschriften van andere auteurs.
Enkele kerngedachten en impulsen van Heinz Grill.

5. Contact en brochure
Contactadres van het organisatieteam van Heinz Grill
Brochure van Heinz Grill omtrent
'de doelstelling en de oriëntering van de yoga uit de reinheid van de ziel'
die u kunt inkijken en downloaden.

De webpagina zal in de loop van haar bestaan ook
aangepast en verruimd worden.

Eventuele opmerkingen en aanvullingen zijn steeds welkom.

Ik wens u alvast veel lees en kijkplezier bij het doornemen
van deze webpagina.

Rudy Vancoillie - Yogadocent